شیشه و مواد بازیافتی

در صنعت بازیافت نیاز به جداسازی اقلام صدرصد ضایعاتی یافتی از مواد قابل فرآوری میباشد. همچنین بسیاری از مواد از جمله شیشه نیاز به تقسیم بندی رنگی میباشند تا فرآیند فرآوری مجدد محصول بهرهور گردد. شرکت علم و فن آراد ماشین سورتینگ شیشه خردشده و سایر اقلام بازیافتی میسازد. با کمک این ماشین میتوان ضایعات غیر شیشه محصول را از آن جدا نمود و در مرحله بعد اقدام به تفکیک رنگی شیشهها کرد.
این ماشین دارای عرض ریزش مواد 100 سانتیمتری میباشد که می توان ظرفیت 8-5 تن در ساعت را برای ریزش محصول بدهد. خروجی دستگاه دارای 2 کانال میباشد که برای جداسازی رنگی محصول برای هر رنگ میبایست 2 بار محصول در داخل ماشین ریخته شود.
در ساخت ماشین از تجهیزات اروپایی استفاده گردیده است. ماشین دارای دوربینهای رنگی و اجکتورهای سرعت بالا می باشد که می توانند تکههای شیشه از اندازه 2 تا 30 میلیمتر را جدا کنند.

فارسی